KÅRE HAR ORDET: UBRUKT KUNNSKAP

FN har sagt at Norge er verdens beste land å bo i. Samtidig forteller mediene at halvparten av de som bor her, får psykiske lidelser.

Her må det være noe som ikke stemmer! Forklaringen er at den populære gjengivelsen av FNs utredning er villedende. Den viser riktignok at vi ligger på topp på områder som er viktige for livskvaliteten. Men den viser ikke at vi er spesielt gode til å bruke de mulighetene vi har, til å gjøre landet best å bo i. Vi er i hvert fall ikke gode nok til å utnytte den forskningsbaserte kunnskapen som finnes om hvorledes samfunnet kan hjelpe medmennesker ut av psykiske problemer.

Bare er en liten del av psykiske lidelser har det vi kan kalle medisinske årsaker. Likevel er hele helsevesenets førstelinjetjeneste rent medisinsk. Hvor skal den psykisk lidende gå? Til fastlegen, sier systemet. Men hva kan fastlegen – som ikke har brukt meget studietid til psykiske problemer – gjøre med en depresjon? Blir svaret piller? Hvem kan fastlegene henvise til? Skal den alvorlig nedstemte henvises til en psykiater, som heller ikke har studert sjelen i sine mest formende år?

Ett av svarene er at det må bli enkelt og billig å komme til psykolog, uten å måtte gå til fastlege først. Samfunnet må sørge for en førstelinje av psykologer til overkommelig pris. Men skal vi få til det, må det offentlige gi like gode vilkår for psykologer som for fastleger. Og så bør man vurdere – gjerne forske på – om man bør utvikle en spesiell grad av psykologien spesielt tilpasset en første forsvar