kontorbygg

Gründerhjelp

Antall nyetableringer på Nord-vestlandet har gått kraftig ned i 2009. Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge står bak prosjektet hoppid.no som har som mål å få fart på nyetableringene. I vår skal det gjennomføres et nyskaperprogram på Nordvestlandet og i Trøndelag, der folk med ideer kan få hjelp fra NTNU og næringslivet til å utvikle en forretningsplan.

Tilbudet gjelder for gründere med teknologibaserte produkter eller tjenester – både folk som vil starte nye bedrifter, og etablerte bedrifter som ønsker å få vurdert nye markeder og nye produkter.