Generasjon Y liker åpent landskap

I dag er motstanden mot åpne kontorlandskap svært vanlig. SINTEF-forsker Morten Hatling tror skepsisen vil dempes betraktelig etter hvert som eldre arbeidstakere går av med pensjon, og at åpne løsninger er som skapt for neste generasjon. Ungdom som nå er i ferd med å ta steget fra skole- til kontorpult, er ikke vant til å konsentrere seg om en ting av gangen, og de stiller helt andre krav til arbeidslivet enn vi gjør i dag.

– De er konstant pålogget, fleksible, de jobber «overalt» og forventer at andre også skal gjøre det. Det kan bli vanskelig å tvinge dem inn på et kontor, mener Hatling. Han tror likevel ikke cellekontorene er helt ute: For enkelte arbeidsgrupper er det nyttig å kunne lukke døra bak seg.