fabrikkpipe

Pris for CO2-håndtering

I oktober ble prosjektet Dynamis tildelt prisen «CSLF Recognition Award» for sitt bidrag innen forskning på CO2-håndtering. Dynamis-prosjektet i SINTEF utgjør første fase av EUs «Hypogen-program». Programmet skal resultere i konstruksjon av et avansert full-skala kraftverk med hydrogen- og elektrisitetsproduksjon, og CO2-håndtering.

Kraftverket vil være operativt innen 2015. Dynamis-prosjektet har foretatt grundige vurderinger av mulighetene for fullskala hydrogen- og elektrisitetsproduksjon med CO2-håndtering, og har fokusert på teknologiske, økonomiske og sosiale forhold. Prosjektet har i stor grad vært preget av internasjonalt samarbeid, med støtte fra selskaper og organisasjoner over hele Europa.