NYE BØKER: Ustø i engelsk?

Stewart Clark & Graham Pointon:

Words: A User’s Guide

Pearson Education Limited

 

Reign eller rein? Meeting eller appointment? Engelsk er et ordrikt språk, og det er lett å bomme. Words: A User’s Guide er et referanseverk du kan gripe til hvis du er usikker. Her er mer enn 5000 ord forklart, sammen med ord du kan komme til å blande dem sammen med – enten fordi skrivemåten ligner, eller fordi du ikke er helt stø på nyansene. Boka hjelper deg også med uttale, stavemåter, vendinger og graden av formalitet.

Pointon har tidligere undervist ved NTNU, mens Clark arbeider som seniorrådgiver i NTNUs studieavdeling.