Ny oljeutdanning

SINTEF og StatoilHydro har merket mangelen på kandidater med relevant utdannelse fra områdene miljøkjemi og oljekjemi. Derfor har de sammen med NTNU involvert seg i planleggingen av det nye internasjonale masterprogrammet Environmental toxicology and chemistry.

Et av hovedmålene for de tre institusjonene har vært å utvikle et masterprogram som vil gi studentene relevant kompetanse og erfaring til å arbeide innen dette forskningsfeltet. Spennende prosjekter er blitt tilbudt studentene i høst.

Det har blitt kjørt kurs som har fokusert på oljeforurensing, oljens egenskaper, forvitring, og metodikk for å finne syndere til oljeforurensning, og studentene har vært ute i felten i Langesund («Full City») for å få informasjon om aksjonen, og se på konsekvensene av både forurensingen og resultatene etter opprenskingsaksjonen.