Ny og billigere type solcelle

SINTEF har vært koordinator i det treårige EU-programmet FoXy: «Development of solar-grade silicon feedstock for crystalline wafers and cells by purification and crystallisation». Sammen med ti andre deltakere fra ulike land har forskerne hatt som mål å utvikle et «godt-nok-silisium» til produksjon av solceller.

Gjennom ulike delprosjekter og arbeidspakker har forskerne greid å utvikle en ny og billigere type solcelle med større motstand mot skader enn dagens celler. Det er laget moduler med nye måter å sette cellene sammen på. Dette er plassbesparende, man får inn flere celler og risikerer mindre av teknisk feil. I fullskalatester har forskerne vist at den nye solcellemodulen oppnår samme effekt som en vanlig solcelle.