fabrikkpipe

Måler vann-, olje-, og gassnivå

I samarbeid med SINTEF har et forskerteam fra StatoilHydro utviklet en målestav som måler vann-, olje- og gassnivået i oljeseparatorer ved hjelp av trykkmålinger. Måleren skal kunne benyttes på alle typer separasjonsprosesser både til lands og til vanns. Problemet med tidligere målemetoder har vært at sensorene tettes, eller at slam med radioaktive materialer forstyrrer målingene.

Den nye trykkmåleren har mikrosensorer nedover hele staven. En typisk stav på tre meter vil ha hundre sensorer– hver på 30 mm. Den nye generasjonen trykkmålere er nøyaktige, små og billige. Trykkmålerene skal kunne måle overgangen mellom sjiktene vann/olje og olje/gass og tykkelsen på emulsjonen av vann og olje. SINTEF har laget to målestaver, og StatoilHydro er nå i en pilotfase med utprøving blant annet på Oseberg feltsenter.