Kina ønsker lettmetallsamarbeid

150 representanter fra de 15 mest prestisjetunge teknologiske universitetene i Kina var til stede da NTNU nylig arrangerte et fem dagers lettmetallsymposium i Shanghai. Temaet var lettmetallers betydelige potensial til å løse deler av dagens globale utfordringer innenfor miljøutslipp, ren energiproduksjon, resirkulering, ressurstilgang og behovet for å utvikle nye avanserte materialer og teknologiske løsninger. Kineserne ønsker samarbeid fordi NTNU framstår som ett av verdens mest kunnskapsrike kompetansesentre på dette feltet.