board room

Gründere blir rollemodeller for kvinner

Gjennom prosjektet «Female Entrepreneurship Ambassadors in the Nordic Regions» arbeider Innovasjon Norge og SINTEF med kvinnelig entreprenørskap og med å få flere kvinner til å starte egen bedrift. Mannsdominerte og teknologitunge bransjer er i fokus. En håndfull kvinner er valgt ut til å være rollemodeller i to år, og stille som foredragsholdere på aktuelle møteplasser der mulige kvinnelige gründere er til stede.

Tiltaket er EU-initiert, og parallelle prosjekter kjøres i hele Europa. Lanseringen skjedde i Stockholm i oktober der over 100 gründerambassadører fra hele Europa møtte til kickoff. Fem av de norske ambassadørene var i Stockholm på lanseringen av nettverket der kronprinsesse Victoria delte ut et diplom til en ambassadør fra hvert land.