vitenskapsmuseet collage

Fant fosnaboplass

Jakt-, fangst- og fiskekulturen fra den eldste tid det bodde mennesker i Norge, kalles fosnakulturen. Ved Reinsvatnet i Sunndalsfjella fant arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet i sommer en fosnaboplass.

Der grov de fram tusenvis av flintbiter, deriblant et stort antall pilspisser, flintkniver og skrapere. Datering av trekull fra et ildsted viser at boplassen er 11 000 år gammel. Dette er den åttende steinalderboplassen som er gravd fram ved Reinsvatnet.