Utrygg skoleskyss

Mens reglene for sikring av barn i personbil er blitt skjerpet, tillates fortsatt offentlig skoletransport med ståplasser og seter uten belter. Vel 130 000 grunnskoleelever benytter skoleskyss daglig.

12 000 av disse står på bussen. For et drøyt år siden påpekte en SINTEF-utredning at av rundt 7 000 skader på buss i løpet av et skoleår kunne 85 prosent vært unngått hvis alle elevene satt i seter.

SINTEF-rapporten anslo også at å sikre alle elevene sitteplass med belte på skolebussen ville koste 82–121 millioner kroner. Mange foreldre opplever skoleskyssen som utrygg for barna. Men de når ikke fram med krav om bedring av sikkerheten når de tar dette opp. Fylkeskommunene henviser til at dagens transport er lovlig og at de ikke har økonomi til å tilby noe bedre.