Roligere landing på norske flyplasser

Værnes er en av de mest turbulensutsatte flyplassene i landet. Et avansert målesystem har den siste tiden vært i prøvedrift for å hjelpe flyene å unngå de verste vindkulene. Prøveperioden løpet ut i mai, og det forventes at Luftfartstilsynet godkjenner den nye vindmodellen som kan bli tatt i bruk på et tjuetalls flyplasser i Norge.

Det er Avinor og SINTEF som i samarbeid har utviklet en simuleringsmodell for detaljert kartlegging av vindforhold ved norske lufthavner. Verktøyet kan lese vindforholdene ned til de minste detaljer, og påpeke lokalisering av eventuell turbulens. I modellen blir landskapet, med alle detaljer i terrenget, lagt inn. Systemet viser nøyaktige vindforhold i nåtid, og gir prognoser for vindutvikling time for time, i både vertikalt og horisontalt plan.