prosjektledelse i arbeid

Norgesmester i nyskaping

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har rangert NTNU Technology Transfer (TTO) som landets beste institusjon på området nyskaping i årene 2006–2008. Med 135,7 nyskapingspoeng havnet TTO flere hestehoder foran konkurrentene. Til grunn for poenggivningen ligger kriterier som antall etablerte bedrifter og inngåtte lisensavtaler – og ikke minst hvor mye kapital man har klart å hente inn til de nyfødte bedriftene. Mesterskapslista fortsetter slik: BTO, Universitetet i Bergen (103,5 poeng), Sinvent, SINTEF (99,7), Campus Kjeller (97,5) og Prekubator, Stavanger (66).