– Undersøkelsen kan tyde på at ungdom med oppmerksomhets- og atferdsproblemer har høyere risiko for å utvikle problematisk alkoholbruk, sier Arve Strandheim (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Psykiske problemer gir ungdomsfyll

Tenåringer som drikker mye har oftere oppmerksomhetsvansker, atferdsproblemer, angst og depresjon enn jevnaldrende.

9000 norske ungdommer i alderen 13-19 år er undersøkt for alkoholvaner og psykiske helse.

80 prosent sa de hadde prøvd alkohol, og nesten 1 av 3 hadde vært beruset mer enn 10 ganger.

Av tenåringene som fortalte at de drakk mye alkohol, var guttene bare så vidt i flertall.

Angst hos jenter

Både gutter og jenter som drakk seg full ofte, hadde mer oppmerksomhets- og atferdsproblemer enn de som drakk mindre. Bare jenter som drakk ofte rapporterte om mer angst og depresjon.

Studien til forsketeamet, ledet av stipendiat og barne- og ungdomspsykiater Arve Strandheim ved NTNU, baserer seg på data fra en omfattende befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag kalt Ung-HUNT.

– Fordi denne studien er basert på spørreskjema fra ett tidspunkt, kan ikke vi si noe om årsak og virkning, sier Strandheim.

– Ettersom atferds- og oppmerksomhetsproblemer har en tendens til å komme tidlig i barndommen, er det mindre sannsynlig at tenåringsfyll i seg selv forårsaker disse psykiske helseproblemene.

– Undersøkelsen kan tyde på at ungdom med oppmerksomhets- og atferdsproblemer har høyere risiko for å utvikle problematisk alkoholbruk, sier han.

Dessuten kan det se ut som om tenåringsjenter med symptomer på depresjon og angst har høyere risiko for å utvikle alkoholmisbruk. Spesielt gjelder dette jenter i alderen 13-16 år.

– Det er god grunn for å holde på den norske 18-årsgrensen for salg og bruk av alkohol, mener Strandheim.

– Særlig er dette viktig i forhold til ungdom som har disse nevnte psykiske problemene.

Referanse:
Studien til forskerteamet er nylig publisert i “Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health”.