Torsk – helt sikkert?

Ved hjelp av en database med over 50 000 arter, og en ny type DNA-testing, kan man nå avsløre hvilke planter eller dyr som er brukt i en matvare.

Forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetet i Bergen tok en butikkrunde og kjøpte inn over 30 produkter fra fiskedisker. Det viste seg at tre av produktene inneholdt en annen art enn det som sto på pakken. For torsken viste seg å være lysing, og akkar var homboltblekksprut, blant annet. Forsker Torbjørn Ekrem tror imidlertid dette ikke er snakk om villet juks, men om unøyaktighet. (Pakken på bildet har ingen ting med undersøkelsen å gjøre.)