fabrikkpipe

Store energiselskap vil fange CO2

De internasjonale energiselskapene E.ON, ScottishPower og Statkraft understreker viljen til å gjøre noe med miljøutfordringene ved å bli med i SOLVit.

SOLVit omhandler fangst av CO2 i røkgass fra kull og gasskraftverk, og prosessindustrien, og ble lansert i 2008 av Aker Clean Carbon, Sintef og NTNU. Programmet går over åtte år og har en finansiell ramme på 317 millioner kroner.

De nye partnerne støtter SOLVit med inntil 15 millioner kroner hver. At noen av verdens største energiselskap blir med i SOLVit, gjør selskapet i stand til å utvikle enda bedre og billigere måter å fange CO2 på.