Skandinaviske kvinner ligger tynt an

Er du kvinne, arbeidsløs og fra Skandinavia, kan du bli nedslått av funnene til SINTEF-sosiolog Terje Andreas Eikemo og Clare Bambra ved Durham University. De har sett på forskjeller i opplevelsen av egen helse hos arbeidsledige og hos yrkesaktive kvinner og menn i ulike deler av Europa. Overalt er helseproblemer vanligere blant arbeidsløse enn blant dem som har jobb. Men størst er forskjellen hos kvinner i Skandinavia.

Datamaterialet som er analysert, stammer fra European Social Survey – en av de mest omfattende sammenliknende befolkningsundersøkelsene i Europa. Mulige årsaker kan være at Skandinavia er et område der kvinner lettere får helseproblemer av å gå arbeidsledige enn mennene. Eller at Skandinavia er et område der kvinner med dårlig helse mister jobben oftere enn alle andre i Europa.