Nødoperasjoner i arktiske områder

I 2003 ble det etablert en statlig slepebåt-

beredskap for skipstrafikk utenfor kysten av Finnmark, Troms og Lofoten, og i vintersesongen er det tre beredskapsfartøy i området. Å trene på oppkobling og redning av større skip i dårlig vær kan bare skje i sikre omgivelser.

Derfor har Skipsmanøversimulatoren (Ship Manoeuvring Simulator Centre) i Trondheim, Marintek og en rekke partnere fra Frankrike, Russland, England, Japan og Tyskland gått sammen om å utvikle ny teori og nye treningskonsepter for bruk i simulatoren.

Prosjektet Arctic Emergency Operations (ARCEMOP – www.arcemop.no ) kom i gang for 3 år siden, og har hatt et budsjett på 17 millioner kroner, finansiert av Norges Forskningsråd, olje- og forsikringsselskap. Nå er det utviklet nye treningstilbud for personell på beredskapsfartøy og landbasert beredskap. Det er også utviklet forbedrede fartøysmodeller.