Mangler rømmingsfrie oppdrettsnøter

Ifølge Heidi Moe ved SINTEF Fiskeri og havbruk finnes det ikke et perfekt notlin-produkt i dag for ei rømmingsfri torskenot. Hun forsvarte nylig sin doktorgrad som handlet om styrkeberegning av oppdrettsnøter. Gjennom arbeidet har Moe forsøkt å svare på hva man skal gjøre for å holde torsken på plass i noten, hvilke materiale man bør bruke på nota og hva man må tenke ekstra nøye gjennom når man skal produsere nøter til torskeoppdrett.

Utvikling av nye materialer bør på kort sikt gå i retning av løsninger som gjør fibrene i notlinet utilgjengelig for torsken og som samtidig gir ei not som fungerer godt i tradisjonell drift, mener Moe. Doktorgraden er utført ved NTNU og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet IntelliStruct (Intelligent Structures in Fisheries and Aquaculture).