board room

Kommuner blir ikke involvert

Halvparten av norske kommuner føler de ikke blir involvert ved planlegging av viktige strukturelle endringer i helsevesenet som berører dem. Det viser en rapport fra SINTEF. Den høye andelen med svar som påpeker manglende følelse av likeverd, kan ha mange årsaker.

– Helseforetakene er store og mektige i forhold til en kommunesektor som i stor grad består av mange små kommuner. De minste kommunene er ikke alltid representert i samarbeidsforaene mellom helseforetakene og kommunene som er nedsatt for å diskutere administrativt samarbeid på overordnet nivå ute i regionene, sier forsker Birgitte Kalseth ved SINTEF Teknologi og samfunn. Hun håper den varslede samhandlingsreformen vil bidra til å fremme ordninger som gir kommunene en større opplevelse av likeverd i beslutningsprosessene.