Fotoboksene tar voksne menn

Tall fra Politidirektoratet viser at menn over 56 år er overrepresentert i automatisk trafikkontroll. Menn over 56 år utgjorde 21,9 prosent, mens menn over 36 år stod for hele 57,8 prosent av de forenklede foreleggene i 2008. Kvinner er underrepresentert i det meste, fra fartsovertredelse, ruskjøring og beltebruk.

Trafikkforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe, forteller at menn generelt sett kjører raskere enn kvinner. De tar også større sjanser, og slik har det alltid vært. Menn dominerer på de fartsfylte aktivitetene, og mange kjører nok litt for mye på autopiloten, sier Moe. Han legger til at noe av forklaringen også kan være at det finnes flere mannlige bilførere enn kvinner, eller at det er helst de som kjører når familien skal ut på tur.