Dannelse med søppel-TV

Populærkultur må supplere høykultur i skolens dannelsesprosjekt, mener doktorgradsstipendiat Geir Zakariassen ved NTNU. Han arbeider med reality-tv som inngang til norskfaget, og mener at det er disse konseptene skoleungdom anvender i sin tekstforståelse og sine virkelighetsoppfatninger. Han tror også at kategorien søppel-tv kan by på intellektuelle utfordringer og tematisere viktige problemstillinger. Populærkulturelle tekster kan senke terskelen til norskfaget og gjøre det lettere tilgjengelig for skoleelever, mener han.