bygning design

Teip ble energivinner

De nye energikravene som stilles til nye trehus, har gitt økt oppmerksomhet rundt lufttetthet (husets evne til å ikke lekke luft). Et av de kritiske lekkasjepunktene i en huskonstruksjon er området rundt vinduene. SINTEF Byggforsk har derfor undersøkt hvilke tettemetoder som gir best resultat på energibarometeret.

Av de seks ulike tettemetodene som ble testet, var løsnin-gen med teip vinneren. Bygningsteip som festes mellom vindusrammen og veggkonstruksjonen, ga nemlig ingen luftlekkasje. Nummer to på resultatlista var tetting med såkalte vindsperrestrimler, som ga et lekkasjetall på 0,1 per time. Den dårligste løsningen ga til sammenlikning et lekkasjetall på 3,2. Kravet fra myndighetene er at lekkasjetallet ikke skal overstige 2,5. Forsøkene ble gjort som en del av et doktorgradsarbeid ved NTNU i forskningsprosjektet Climate Adapted Buildings ved SINTEF.