Spesiell, men ufarlig krabat

For aller første gang har mikroalgen Thecadinium yashimaense blitt oppdaget i norske farvann. Algen ble plukket opp i en vannprøve tatt utenfor Rissa i Sør Trøndelag og vakte såpass oppmerksomhet at Artsdatabanken slo det opp som en nyhet. Den 0,5 millimeter store algen kommer opprinnelig

fra Japan og områdene i det nordlige Stillehavet, og har enten blitt ført til Norge via havstrømmer eller med ballastvann i skip.

SINTEF-forsker Karl Tangen forteller at algen ikke er giftig og kan sees på som en berikelse i miljøet. Samtidig tilhører den en slekt der enkelte produserer gift. At algen ble funnet i en vanlig vannprøve, tyder på høy forekomst. Forskerne vil følge med og sjekke om den skulle opptre på ny i overvåkingsprøver.