Blueprint

Smart bolt

En ny sikringsbolt er utviklet til bruk i gruver og tunneler. Den tåler deformasjonskreftene som oppstår når berggrunnen beveger seg, bedre enn dagens bolter gjør. Den såkalte d-bolten (deformable bolt) er litt krokete, derfor kan stålet i den deformere seg fritt og absorbere langt mer energi. Den har også lengre levetid enn dagens kamstålbolter, øker sikkerheten og reduserer kostnadene ved bergsikring. D-bolten er utviklet av professor Charlie Li ved NTNUs Institutt for geologi og bergteknikk.