Håndtrykk

Opplæringsnettverk for industrien

24 millioner kroner skal gi ni internasjonale doktorgradsstipendiater et treårig opphold i utlandet. SINTEF IKT er koordinator i det fireårige opplæringsnettverket SAGA (Shapes, Geometry and Algebra) i EUs Marie Curie-program der universiteter, forskningsinstitutt og industripartnere deltar.

Treningsarenaen er igangsatt med tanke på matematikkstudenter som er ferdige med sin mastergrad. I utdannelsen mot en doktorgrad skal oppholdene hjelpe studentene med å rette seg mer inn mot industri og konkrete anvendelsesmuligheter.