Farlige flyvninger

Tap av havørn på Smøla er ikke så stort at det truer bestanden, men forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er bekymret for den samlede effekten dersom det bygges mange vindparker på utsatte lokaliteter langs hele kysten.

Med en bevilgning fra Norges forskningsråd og Statkraft studerer nå en forskingsgruppe fra NINA og SINTEF konflikter mellom fugler og de 68 vindmøllene på Smøla. Det er med sikkerhet registrert at 21 havørner har måttet bøte med livet siden 2003. I tillegg kommer et betydelig antall fugler av andre arter som er drept i kollisjon med rotorblader. Havørnene har stor aksjonsradius, og forskerne er redde for at tapet av ørn kan bli langt større enn dagens dersom fuglene må passere gjennom flere vindparker.