Utsett døden med fisk

Selv om du er både gammel og syk, vil du ha nytte av å spise litt mer fisk. En undersøkelse utført av forskere ved NTNU/St. Olavs Hospital, dokumen terer en klar sammenheng mellom omega 3-fettsyrer og dødelighet.

En stor gruppe eldre med akutt, alvorlig sykdom ble fulgt opp over tre år, og konklusjonen var entydig: De som hadde en viss mengde omega 3-fettsyrer i blodet, hadde 48 prosent lavere risiko for å dø, enn pasienter med vesentlig lavere nivå.

Noen skjeer tran, et par omega 3-kapsler eller et fiskemåltid ekstra i uka er nok til å gi bedre beskyttelse mot sykdom og tidlig død, og det er aldri for sent å begynne, konkluderer forskerne.