Nye materialer fra skogsråvarer

17 ulike organisasjoner i Europa deltar i prosjektet Sustaincomp som skal forsøke å lage nye komposittmaterialer basert på biopolymerer, med armering fra trevirke. Prosjektet er EU-finansiert med 54 millioner, og delt opp i fem arbeidspakker.

Avdelingen Syntese og egenskaper ved SINTEF Materialer og kjemi er én av deltakerne, og Bjørn Steinar Tanem er prosjektleder for arbeidslaget som skal lage komposittmaterialer forsterket med fibriller og fiber.

Fibriller er ett av naturens aller minste konstruksjonsmaterialer, og kan frigjøres fra fiberveggen i ulike trefibre. Typisk diameter er 20 milliondels millimeter. Ett av flere bruksområder for slike komposittmaterialer vil være emballasje.