NYE BØKER: En ny verden

Perly F. Norberg og Kitt Lyngsnes: Dette er en ny verden for meg.

Tapir Akademisk Forlag

Opplæring av voksne innvandrere er en ny verden for mange lærere. Denne boka gir didaktiske innspill for slikt arbeid. Første del handler om bakteppet for opplæringen: om integrering, politikk og forvaltning, innvandrerbefolkningens levekår, og bånd og forpliktelser. Andre del dreier seg om utformingen av opplæringen og det å skape gode læringssituasjoner for voksne innvandrere: om ordninger og planer for opplæringen, faktorer som påvirker innvandreres læring, og sentrale utfordringer i det flerkulturelle klasserommet.

Perly F. Norberg er forsker ved NTNU ViLL (Forskningsenheten voksne i livslang læring). Kitt Lyngsnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.