Old Woman smiling

Hvorfor frisk?

Helseforskning dreier seg mest om hvorfor vi blir syke. Men 85 prosent av oss er faktisk ganske friske. Så hvorfor ikke forske på grunnen til det?

Nå er et nytt senter på trappene, som skal ta utgangspunkt i fagfeltet positiv psykologi og forske på nettopp de faktorene som gir oss god helse. Senteret skal drives i samarbeid mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Også SINTEF Helse, Trondheim kommune og Friskgården helse- og rehabiliteringssenter vil delta.