Selvregulerte forsyninger

Apotekbransjen har vært gjennom en omfattende endring de siste årene, og prosjektet Automed har hatt som mål å utvikle konsept for automatisk forsyning av medisiner fra produksjon til sluttbruker i apotek. SINTEF Teknologi og samfunn har vært utførende forskningspartner sammen med apotek- og legemiddelbedrifter.

Et av resultatene er et helhetlig styringskonsept hvor informasjon om salg i apotek utløser signaler som ?setter i gang fysiske aksjoner som produksjon, plukk på lager og transport til utsalgssted. Bedriftene kan oppnå lavere kostnader og forbedret servicegrad, mens kundene vil oppleve å få levert rett vare, på rett sted, til rett tid og til en konkurransedyktig pris.

Prosjektet ble avsluttet i april og var finansiert av deltakerbedriftene og Norges forskningsråd.