Oljevernlab i Murmansk

På initiativ fra Avdeling for marin miljøteknologi i SINTEF og Kystverket har StatoilHydro gått inn og finansiert oppbyggingen av et oljevernlaboratorium i Murmansk. I juni skjedde den offisielle åpningen.

Med dette kan norske myndigheter bli i bedre stand til å håndtere et eventuelt oljeutslipp langs norskekysten fra et havari av en russisk oljetanker. Samtidig er vi med på å øke oljevernsberedskap utenfor Nordvest-Russland. Laboratoriet er etablert ved the Federal State Enterprise Murmansk Centre for Standardization, Metrology and Certification (MCSM), og russisk laboratoriepersonell har fått opplæring ved SINTEF.

Fra v. tolk Irina Popova, Elena Gorshenina fra Murmansk lab og Oddveig Bakken fra SINTEF.