kontorbygg

Flere aktører på sokkelen

De siste åtte årene har aktørbildet på norsk sokkel endret seg mye – både antall operatører og deres karakteristiske trekk.

Forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn har intervjuet representanter for 13 selskaper i tillegg til å se på selskapenes egne presentasjoner og offentlig tilgjengelig informasjon. Før århundreskiftet dominerte 12 store selskaper. I fjor var det 50 operatører – hvorav mange er små, nye norske selskaper. Mange av de nye selskapene er aktive i letefasen, mens få har kompetanse for utbygging og drift.

Boreaktiviteten vil øke i årene som kommer. Flere nye selskaper, fusjoner, oppkjøp og samarbeidsavtaler vil bidra til store endringer i aktørbildet de neste fem årene.