trist tennåring

Prater med helsesøster

38 prosent av ungdommen går til helsesøster med sine psykiske plager. Dette går frem av den nye rapporten fra SINTEF Helse «Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer ». Rapporten viser også at 79 prosent av alle barn og unge som mottar hjelp fra PPtjenesten, har psykiske vansker. Dette er en klar økning fra tidligere undersøkelser.

Helse stasjon- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt forebyggende helsetjeneste for barn og unge i kommunene. Forebygging tidlig kan hindre at problemer hos barn og unge blir til alvorlige problemer etter hvert. I arbeidet med utjevning av sosiale ulikheter i helse er denne tjenesten unik da den når alle barn og unge i skolen, er gratis og lett tilgjengelig.