NYE BØKER: Usynlig

Wenche M. Rønning (red.): Den usynlige student Tapir akademisk forlag

Voksne studenter som følger fleksible studiemodeller, er en raskt økende gruppe i høyere utdanning. Forfatterne har samarbeidet i mange år med problematikk knyttet til fjernundervisning, etter- og videreutdanning, IKT, voksnes læring, alternative modeller for høyere utdanning, studie- og læringsstrategier og det moderne familie- og arbeidsliv. Boka retter seg primært mot politikere på alle nivå; høyere utdanningsinstitusjoner; forskere som arbeider med voksenopplæring/kompetanseutvikling; og alle som arbeider med voksnes læring. Wenche M. Rønning er forsker ved Voksne i livslang læring, NTNU.