Norsk læreverk for afrikansk tromme

Djembetrommen fra Vest-Afrika er det instrumentet i verden som brer seg raskest. Også i Norge gis det undervisning i djembespilling over hele landet, og nå har det kommet undervisningsmateriell på norsk. Det består av tre hefter og cd-er, og er utviklet av Ernst-Wiggo Sandbakk, førsteamanuensis ved NTNUs Institutt for mu sikk, og den kenyanske musikeren Julius Shutu. Oppdragsgiver var Norsk Musikkforlag.