LESERREAKSJONER

  • Publisert 01.06.08

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected] eller [email protected]

Vart du skræmt no I
• Morten Jødal reagerer på det han oppfatter som «katastrofejournalistikk av verste sort» i temasaken «Vart du skræmt no» i nummer 6-2007. Artikkelen er etter hans syn ikke basert på forskningsresultater, men delvis på det han karakteriserer som en skrullete engelsk miljøjournalist.

Jødal kritiserer videre det artikkelen skriver om kopling av redusert biologisk mangfold og klimaendringer: Klima er helt uvesentlig her, framholder han. Også ekstremvær, endret havnivå og global oppvarming er misvisende og sterkt overdrevet framstilt.

Jødal viser avslutningsvis til at langt flere mennesker dør av kulde enn av varme. Det er aldri fokusert – fordi det ikke passer inn i katastrofebildet. Virkeligheten forteller oss at det i år 2050 vil være 1,4 millioner mennesker færre som dør i året, som en følge av høyere temperatur, skriver innsenderen.

Vart du skræmt no II
• Arnt Orskaug spør om artikkelforfatteren tror artikkelen virkelig skremmer folk, når Al Gore med sin film og sin globale medieoppmerksomhet tydeligvis ikke har klart det, og minner om en undersøkelse som nylig viste at bare tre prosent av de private flypassasjerene kjøpte klimakvoter.

Publikum er i ferd med å bli drittlei klimamaset, skriver Orskaug. Den jevne mann og kvinne vil vende seg bort, hvis de flere ganger i uka gjennom de kommende årene blir møtte med et klimaskremsel, når de åpner avisa, slår på TV eller radio. Medieredaksjonene vil etter hvert skjønne det og kan mer og mer begynne å henvende seg til klimaskeptikerne. Tiden arbeider for skeptikerne.

NorSun – presisering
• Kommunikasjonsdirektør Sven Røst i NorSun påpeker en feil i forrige nummer av Gemini der temaet var solceller:

NorSun er ikke et datterselskap av REC. Alf Bjørseth er grunnlegger av ScanWafer og grunnlegger av NorSun, det har vi felles. NorSun ble imidlertid etablert i desember 2005, etter at Bjørseth hadde forlatt REC og stillingen som administrerende direktør i selskapet.

Scatec (som er Bjørseths selskap) var første og eneste eier av NorSun inntil fabrikken i Årdal skulle bygges. Etter en emisjon nylig er det Good Energies, Scatec og Norsk Hydro som er de tre største eierne.

Jeg ønsker også å nevne at NorSun spesialiserer seg på å produsere monokrystallinsk ingot og wafere, IKKE celler. Vi startet testproduksjon i Årdal i februar, og kommersiell produksjon av ingot startet i mars.

LongRec – presisering
• Artikkelen «Data for evigheita» i forrige nummer handler om langtidslagring av elektronisk informasjon og forskningsprosjektet LongRec. Vi presiserer at Det Norske Veritas er initiativtaker og leder for LongRec. Som det framgår av artikkelen, involverer prosjektet en rekke samarbeidspartnere. NTNU har ansvaret for grunnforskningen og tre doktorgradsstipendiater, som i hovedsak finansieres av Forskningsrådet.

• Morten Jødal reagerer på det han oppfatter som «katastrofejournalistikk av verste sort» i temasaken «Vart du skræmt no» i nummer 6-2007. Artikkelen er etter hans syn ikke basert på forskningsresultater, men delvis på det han karakteriserer som en skrullete engelsk miljøjournalist.

Jødal kritiserer videre det artikkelen skriver om kopling av redusert biologisk mangfold og klimaendringer: Klima er helt uvesentlig her, framholder han. Også ekstremvær, endret havnivå og global oppvarming er misvisende og sterkt overdrevet framstilt.

Jødal viser avslutningsvis til at langt flere mennesker dør av kulde enn av varme. Det er aldri fokusert – fordi det ikke passer inn i katastrofebildet. Virkeligheten forteller oss at det i år 2050 vil være 1,4 millioner mennesker færre som dør i året, som en følge av høyere temperatur, skriver innsenderen.

Vart du skræmt no I
• Morten Jødal reagerer på det han oppfatter som «katastrofejournalistikk av verste sort» i temasaken «Vart du skræmt no» i nummer 6-2007. Artikkelen er etter hans syn ikke basert på forskningsresultater, men delvis på det han karakteriserer som en skrullete engelsk miljøjournalist.

Jødal kritiserer videre det artikkelen skriver om kopling av redusert biologisk mangfold og klimaendringer: Klima er helt uvesentlig her, framholder han. Også ekstremvær, endret havnivå og global oppvarming er misvisende og sterkt overdrevet framstilt.

Jødal viser avslutningsvis til at langt flere mennesker dør av kulde enn av varme. Det er aldri fokusert – fordi det ikke passer inn i katastrofebildet. Virkeligheten forteller oss at det i år 2050 vil være 1,4 millioner mennesker færre som dør i året, som en følge av høyere temperatur, skriver innsenderen.

Vart du skræmt no II
• Arnt Orskaug spør om artikkelforfatteren tror artikkelen virkelig skremmer folk, når Al Gore med sin film og sin globale medieoppmerksomhet tydeligvis ikke har klart det, og minner om en undersøkelse som nylig viste at bare tre prosent av de private flypassasjerene kjøpte klimakvoter.

Publikum er i ferd med å bli drittlei klimamaset, skriver Orskaug. Den jevne mann og kvinne vil vende seg bort, hvis de flere ganger i uka gjennom de kommende årene blir møtte med et klimaskremsel, når de åpner avisa, slår på TV eller radio. Medieredaksjonene vil etter hvert skjønne det og kan mer og mer begynne å henvende seg til klimaskeptikerne. Tiden arbeider for skeptikerne.

NorSun – presisering
• Kommunikasjonsdirektør Sven Røst i NorSun påpeker en feil i forrige nummer av Gemini der temaet var solceller:

NorSun er ikke et datterselskap av REC. Alf Bjørseth er grunnlegger av ScanWafer og grunnlegger av NorSun, det har vi felles. NorSun ble imidlertid etablert i desember 2005, etter at Bjørseth hadde forlatt REC og stillingen som administrerende direktør i selskapet.

Scatec (som er Bjørseths selskap) var første og eneste eier av NorSun inntil fabrikken i Årdal skulle bygges. Etter en emisjon nylig er det Good Energies, Scatec og Norsk Hydro som er de tre største eierne.

Jeg ønsker også å nevne at NorSun spesialiserer seg på å produsere monokrystallinsk ingot og wafere, IKKE celler. Vi startet testproduksjon i Årdal i februar, og kommersiell produksjon av ingot startet i mars.

LongRec – presisering
• Artikkelen «Data for evigheita» i forrige nummer handler om langtidslagring av elektronisk informasjon og forskningsprosjektet LongRec. Vi presiserer at Det Norske Veritas er initiativtaker og leder for LongRec. Som det framgår av artikkelen, involverer prosjektet en rekke samarbeidspartnere. NTNU har ansvaret for grunnforskningen og tre doktorgradsstipendiater, som i hovedsak finansieres av Forskningsrådet.

• Arnt Orskaug spør om artikkelforfatteren tror artikkelen virkelig skremmer folk, når Al Gore med sin film og sin globale medieoppmerksomhet tydeligvis ikke har klart det, og minner om en undersøkelse som nylig viste at bare tre prosent av de private flypassasjerene kjøpte klimakvoter.

Publikum er i ferd med å bli drittlei klimamaset, skriver Orskaug. Den jevne mann og kvinne vil vende seg bort, hvis de flere ganger i uka gjennom de kommende årene blir møtte med et klimaskremsel, når de åpner avisa, slår på TV eller radio. Medieredaksjonene vil etter hvert skjønne det og kan mer og mer begynne å henvende seg til klimaskeptikerne. Tiden arbeider for skeptikerne.

NorSun – presisering

• Kommunikasjonsdirektør Sven Røst i NorSun påpeker en feil i forrige nummer av Gemini der temaet var solceller:

NorSun er ikke et datterselskap av REC. Alf Bjørseth er grunnlegger av ScanWafer og grunnlegger av NorSun, det har vi felles. NorSun ble imidlertid etablert i desember 2005, etter at Bjørseth hadde forlatt REC og stillingen som administrerende direktør i selskapet.

Scatec (som er Bjørseths selskap) var første og eneste eier av NorSun inntil fabrikken i Årdal skulle bygges. Etter en emisjon nylig er det Good Energies, Scatec og Norsk Hydro som er de tre største eierne.

Jeg ønsker også å nevne at NorSun spesialiserer seg på å produsere monokrystallinsk ingot og wafere, IKKE celler. Vi startet testproduksjon i Årdal i februar, og kommersiell produksjon av ingot startet i mars.

LongRec – presisering

• Artikkelen «Data for evigheita» i forrige nummer handler om langtidslagring av elektronisk informasjon og forskningsprosjektet LongRec. Vi presiserer at Det Norske Veritas er initiativtaker og leder for LongRec. Som det framgår av artikkelen, involverer prosjektet en rekke samarbeidspartnere. NTNU har ansvaret for grunnforskningen og tre doktorgradsstipendiater, som i hovedsak finansieres av Forskningsrådet.