Fiskebåt

Høye skadetall for trålermannskap

• Høye skadetall og svært høy skaderisiko med slag-, klem-, fall- og kuttskader er vanlige skader i trålerflåten. Det har forskere fra SINTEF Helse funnet ut på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

I rapporten foretar SINTEF grove risikoanalyser av typiske arbeidsoperasjoner på trålfartøy, og viser deretter hvordan skaderisikoen kan reduseres. Konklusjonen er at det må satses mer på kompetanseoppbygging, etableres sikre rutiner og arbeidsmiljøet må bedres. Aktuelle tiltak kan være å bruke sikkerhetsline, benytte flytevest i sjøgang eller innføre rutiner der skipper/styrmann gir beskjed til mannskapet når det oppstår fare for at det slår sjø inn på dekk.

Styreleder FHF, Rolf Jørn Karlsen, håper rapporten kan bidra til å styrke HMS-kompetansen og arbeidsmiljøet i fiskerinæringen.