Voldsalarmer må driftes bedre

Over 1500 voldsalarmer er i bruk og beredskap i Norge i dag, og behovet er økende. Ordningen med voldsalarmer ble startet i januar 2004.

Nå har politiets data og materielltjeneste fått SINTEF til å gå gjennom dagens Mobil Volds alarm-system, og gi en oversikt over annen tilgjengelig teknologi på området.

Posisjonsbestemmelse i volds alarmen skjer primært ved hjelp av GPS. SINTEF-forsker Jan Erik Håkegård påpeker at GPS har svakheter når det gjelder dekning, særlig innendørs. I tillegg kan det gå lang tid mellom hver gang alarmen ut løses, og uladet batteri eller andre driftsproblemer kan svekke systemet. SINTEF under streker derfor betydningen av grundig brukeropplæring og innføring av driftsrutiner for å bedre sikkerheten i systemet.