Veiviser i lomma

Tredimensjonale kart som kan lastes ned fra nettet og leses på PDA eller mobil, kan snart bli realiteten for teknofrelste turister.

Tanken bak utviklinga er at det er lettere å orientere seg i tre enn i to dimensjoner, og at 3D-kart kan være et bidrag i utviklingen av nye informasjonstjenester. Det nye systemet er også koblet opp mot en GPS-funksjon, slik at kartbrukeren til enhver tid vet hvor han er.

Informasjonssystemet finnes i to varianter. En er utviklet for bærbar/laptop PC – og egner seg for planlegging av reiser. Den andre varianten er utviklet for mobil/PDA, og egner seg ypperlig som lommeguide når man er på ukjente steder.

Begge variantene vil bli koblet opp mot databaser med 3D-kart og turistinformasjon som gir både værutsikter og informasjon om utstillinger, kulturarrangement, severdigheter, osv.

Det tredimensjonale kartet er utviklet i EU prosjektet TellMaris (www.tellmaris.com) av forskere fra en rekke europeiske aktører, deriblant Nokia, det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer og SINTEF. Nå søker bl.a. SINTEF samarbeidspartnere for kommersialisering av produktet.