Buss

Ubeskyttede barn i buss

Hver dag reiser ca. 200 000 barn med kollektivtransport til skolen. Ifølge SINTEF må mel lom 4000 og 10 000 barn stå til eller fra skolen. Det vil si at barn helt ned til fem år lovlig kan stå ubeskyttet i bussens midtgang når det offentlige har ansvar for skoleskys sen.

Stortinget vedtok høsten 2006 at barn skulle sikres forsvarlig skoleskyss. Til tross for dette reiser tusenvis av barn fremdeles uten garanti for sitteplass på skolebussen, og uten sikkerhetsbelter.

Bare to av 19 fylkeskommuner har begynt å stille krav om sitteplasser med sikkerhetsbelter til skolebarn. De to fylkene, Nord-Trøndelag og Nordland, skal ha dette på plass innen skolestart 2009. Trygg Trafikk håper nå at andre fylker vil følge etter.