PRODUKTDESIGN: Think Twice!

Den vesle el-bilen Think har hittil vært et kjøretøy for spesielt interesserte. Om dette skal endres, må man tenke nytt når det gjelder både design og bruksmåter. En «City Pickup» er et uttrykk for dette: En liten el-bil med lasteplan, dører som går opp i stedet for til siden, transparent karosseri, og interaktivt dashbord.

Pickupdelen er atskilt fra førerhuset. Den kan lukkes helt eller utvides til et lengre lasteplan, med mulighet for ekstra passasjer. Innvendig er bilen tilpasset «web 2.0-generasjonen»: klargjort for internett, interaktivitet og trådløs teknologi. Bilen kan gis et personlig uttrykk, slik man i dag gjør med mobiltelefonen.

Studentene Mats Mathisen og Bjørn Hembre ved NTNUs Institutt for produktdesign har fått økonomisk prosjektstøtte fra Think, og muligheten for fortsatt kontakt er til stede. De to studentene poengterer at de først og fremst ønsker å demonstrere en visjon av hvordan Think kan framstå i framtida.