Mobilsnakk hindrer trafikkflyt

Bilførere viser seg å danne bilkøer fordi de senker farten når de prater i mobil. Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved SINTEF påpeker at det er en helt klar sammenheng mellom økt reaksjonstid, lavere konsentrasjon og risiko hos bilførere som snakker i mobil, men at det ikke kan påvises en sammenheng til ulykker.

– Konsentrasjonen er imidlertid mindre, og bilførerne har mindre oppmerksomhet mot trafikken når de snakker i mobiltelefonen, sier han.

Telefonsamtalens innhold har mye å si for hvor ukonsentrert vi bli om bilkjøringen.

Hvis samtalen krever mye tankevirksomhet, påvirker det konsentrasjonen i større grad enn enkle samtaler. Det gjelder uansett om samtalen foregår gjennom håndholdt eller via et handsfree-system.