vindmølle

Klima gir nye krav

SINTEF Byggforsk og VTT i Finland har inngått en sam arbeidsavtale for å kunne utvikle og tilby felles tjenester til internasjonale kunder innenfor bygg- og anleggsområdet.

Områder det i første rekke vil bli satset på i et internasjonalt marked er bygningsinformasjonsmodeller, geofag og utfordringer knyttet til klimaendringer. Klimaendringene i verden vil gi økende behov for nye tekniske løsninger innenfor bygg, geoteknikk og infrastruktur. Her vil standardmetoder ofte ikke være tilgjengelige, og nye, forskningsbaserte løsninger må utvikles.