Gløshaugen hovedbygget

Flerfaglig forskerskole

Denne våren starter en treårig PhD-utdanning ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinklet mot utdanningspolitikk og sosial ulikhet, og livslang læring.

Den skal styrke forskning på ulike styringsstrategier og styringsverktøy i skolen, hvordan de fungerer i praksisfeltet, og hvordan det utdanningspolitiske målet om sosial utjevning rea liseres i ulike utdannings sammenhenger.