Energieffektive boliger i Mongolia

Sammen med Selvaag Gruppen skal SINTEF Byggforsk lede et forprosjekt for Norad i Mongolia. Prosjektet vil ha fokus på energi effektive løsninger for eksisterende og ny boligmasse i hovedstaden Ulan Bator, der mellom 60 og 70 prosent av byens befolkning på nær 1 million innbyggere har utilfredsstillende boforhold, og bor i såkalte Gher areas.

Slike teltleirer skal erstattes av bærekraftige løsninger. Forprosjektet vil undersøke om det er teknisk og økonomisk grunnlag for å bygge 150 boliger som et testprosjekt i et eventuelt hovedprosjekt.