Drømmen om det gode liv

Hele 27 prosent av de spurte i en stor undersøkelse i 2005 sa at de kunne være interessert i å kjøpe seg et småbruk. Bygdeforskerne i Trondheim har gransket materialet, og deler de interesserte inn i tre grup per. Det er de som vil bruke gården som fritidsbolig (ca 25 prosent); de som vil bruke den som bolig (ca 37 prosent); og de som vil både drive og bo på gården (ca 37 prosent).

Den første gruppen er for det meste byfolk som ønsker seg fred og ro. Gruppen som vil bruke småbruket som bolig, består av folk i alle aldersgrupper og livsfaser. De representerer et sosialt og kulturelt mangfold som kan være viktig for bygdesamfunnet. De som i tillegg vil drive, er oftest fra bygda, de er opptatt av landbruks- og distriktspolitikk, de er unge, og de har ofte barn. Bygdeforskerne mener at denne gruppen kan bidra til å vitalisere norsk landbruk.