På forskningstoppen

I en undersøkelse utført av Norsk Industri, ble 380 konserner og bedrifter bedt om å rangere norske forskningsmiljø. Hele 96 prosent av disse mente NTNU og SINTEF var det viktigste forskningsmiljøet. Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier undersøkelsen er et uttrykk for at industrien i lang tid har oppfattet forskningsmiljøene i Trondheim som samarbeidsvillige. Han mener industriens preferanser ikke nødvendigvis er uttrykk for at kvaliteten på forskningen er bedre her, men kanskje mer relevant for industrien enn forskningen andre steder. Trondheimsmiljøet kommer for eksempel godt ut i volum – og olje- og offshoreindustri søker ofte samarbeid her. Se: http://www.norskindustri.no/article2029.html